KURU KİMYEVİ TOZLU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ


 

 
Kuru kimyevi tozlu otomatik söndürme sistemleri, mekanlara hem lokal hem de total olarak güvenlik sağlamaktadır. Sistemde kullanılan kuru kimyevi toz katı, sıvı, gaz ve metal yangınları olan A, B, C ve D sınıfı yangınları söndürmek için çok etkin bir maddedir ve toksik etkisi yoktur. Kuru kimyevi toz yangından korunum için yüksek verimli olup, 3 boyutlu toz bulutu şeklinde ani ve anti-katalitik etkisi ile kimyasal patlamalara karşı büyük söndürme etkisi gösterir. Kuru kimyevi tozlu söndürme sistemi, gazlı ve sulu söndürmeye göre daha etkili ve ucuz bir sistemdir. Etkili olduğu geniş bir kullanım alanı vardır. Tasarımı-montajı-devreye alınması ve bakımı kısa süreler gerektiren zahmetsiz sistemlerdir.
 
Kuru kimyevi tozlu söndürme sisteminde söndürücü madde olarak kullanılan kuru kimyevi toz, tozun depolanacağı silindirler, tozu itecek azot gazı dolu silindirler, bu tozun yangın çıkan mahalle boşalmasını sağlayan boru tesisatı ve nozullar bulunur. Sistemde kullanılan kuru kimyevi toz yanan maddelerin üzerinde bir tabaka oluşturarak alevlerin hava ile temasını keserek yangını söndürür. Bu sistem hacim koruma ve lokal koruma olarak iki farklı şekilde kullanılabilir. Hacim koruma tamamen kapalı alanlarda kullanılabilirken lokal koruma kısmen açık ya da kısmen kapalı alanlarda kullanılabilir.

 

 

SİSTEM TİPLERİ

 • 1. Büyük ölçekli: 4000 kg yüksek basınçta toz içeren tank veya tankları içeren sistemlerdir.
 • 2. Küçük ölçekli: sınırlı koruma ihtiyacı duyulan oda ve benzeri yerler için kullanılan sistemlerdir. Genelde lokal olarak dizayn edilen sistemlerdir.

KURU KİMYEVİ TOZLU SÖNDÜRME SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

 • Diğer sistemlere göre söndürme süreleri çok daha düşüktür.
 • Lokal söndürme amaçlı olarak da kullanılabilir.
 • Sulu sistemlerin kullanılmasının uygun olmadığı alanlarda kullanılabilir.
 • Minimum boru çapı gerektirir.

 

 

UYGULAMA ALANLARI

 • Gaz dolum alanları, alev alabilir sıvı depoları,
 • Endüstriyel taşıtlar, mekanik odalar
 • Konveyör - bant sistemli boya fırınları ve kurutma tesisleri,
 • Yanıcı parlayıcı madde imalat alanları ve proses hatları
 • Rafinerilerde Bazı Üretim Sahaları
 • Helikopter İniş Platformları (Heliped)
 • İlaç, gıda, baskı ve plastik sanayi tesisleri
 • Kimya, boya, lastik ve plastik sanayi tesisleri
 • Jeneratör odaları, pompa odaları
 • Pano odaları, trafo odaları